Welkom Wat is brand? Blusprincipe Blustoestellen Preventie Weet te handelen Contact naar beginpagina emeester.net  
  Defenities Brandklassen Elektriciteit Factoren

Wat is Brand?
Factoren


Om een verbranding (gewenst/ongewenst) te kunnen laten plaatsvinden, zijn de volgende factoren van essentieel belang:

 • een brandbare stof (brandstof);
 • zuurstof;
 • (ontbrandings)temperatuur (warmte).
 • Met deze factoren kunnen we een branddriehoek maken. Neem je een zijde weg, heb je geen driehoek meer. Zo ook met de verbrandingsfactoren, neem je ÚÚn of meerdere factoren weg dan is er geen verbranding meer mogelijk.

  brandvijfhoek

  Naast de drie factoren die essentieel zijn voor het verbrandingsproces, zijn er twee factoren die het proces sterk kunnen be´nvloeden zowel positief als negatief:

 • mengverhouding
 • katalysator
 • Ook deze factoren passen in een model; de brandvijfhoek, waarin zuurstof en brandstof herkenbaar terugkeren en de temperatuur is vervangen door energie.

  De mengverhouding speelt een belangrijke rol in het verbrandingsproces. Als de verhouding brandstof – zuurstof optimaal is, geeft de verbranding de meeste energie en de minste vervuiling.

  Een katalysator is een factor (een stof) die het verbrandingsproces (de reactie) be´nvloed. Een positieve katalysator versnelt het verbrandingsproces, terwijl een negatieve katalysator bij kan dragen aan een blussing. De eigenlijke definitie van katalysator is: een stof die een scheikundige reactie be´nvloedt zonder zelf veranderingen te ondergaan.


  In tegenstelling tot de mengverhouding, is de katalysator geen constante factor bij een verbranding. Een verbrandingsproces is een scheikundige reactie die zichzelf prima in stand kan houden, zolang er maar aan de voorwaarden van de branddriehoek wordt voldaan.