Welkom Wat is brand? Blusprincipe Blustoestellen Preventie Weet te handelen Contact naar beginpagina emeester.net  
  Defenities Brandklassen Elektriciteit Factoren

Wat is Brand?
Elektriciteit


Elektrische apparaten, of branden waarbij elektriciteitsleidingen zijn bloot gelegd eisen een bijzondere aanpak. Voornamelijk is het plastic wat brand, dit is een klasse A brand. Alleen de elektrische stroom vormt een extra gevaar.

Als men zeker weet of slechts vermoedt dat er elektriciteit in het spel is, moet er eerst voor een veilige blussituatie worden gezorgd. Zorg dat de elektriciteit op een veilige manier is uitgeschakeld. Ga desnoods naar de meterkast en zet de hoofdschakelaar uit!

Er zijn blusstoffen die heel geschikt zijn voor brandklasse A, maar tevens elektriciteit geleiden waardoor ze voor een "elektriciteitsbrand" ongeschikt zijn. Water bijvoorbeeld.

Koolzuursneeuw geleidt niet, maar heeft ook geen "indringend vermogen". Indringend vermogen is noodzakelijk om het gloedstadium van een klasse A brand te bestrijden. Door het gebrek aan indringend vermogen is Koolzuursneeuw ongeschikt voor een "volledige" blussing van een klasse A brand.

Een "combinatieblussing" zou een overweging kunnen zijn. De eerste klap kan worden uitgedeeld met een niet geleidende blusstof, om het vlammenstadium van de klasse A brand te bestrijden. Zo kan op een veilige wijze de installatie stroomloos worden gemaakt (eventueel worden losgekoppeld), om vervolgens met een tweede blusstof (dat mag nu een geleidende blusstof zijn) de blussing te voltooien; de bestrijding van het gloedstadium.


Deuren van meterkasten, schakelkasten, telefooncentrales of computerruimtes kunnen voorzien zijn van een zwart met geel diagonaal gestreept bord. Dit betekend dat in die bewuste ruimte niet met water mag worden geblust.

waarschuwingsbord

Hoogspanningsruimte zijn voorzien van een driehoekig geel bord. Deze is voorzien van een zwarte rand en zwarte bliksemschicht. Het mag duidelijk zijn dat ook hier water uit den boze is!