Welkom Wat is brand? Blusprincipe Blustoestellen Preventie Weet te handelen Contact naar beginpagina emeester.net  
  Defenities Brandklassen Elektriciteit Factoren

Wat is Brand?
Defenities & begrippen


De brandweerdefinitie van brand:
“Brand is een ongewenste en/of ongecontroleerde verbranding.”

Deze definitie vertelt ons dat als we met brand te maken hebben het ongewenst of ongecontroleerd is.

Maar wat is dan een verbranding?
“Een verbranding is een scheikundige reactie van een stof met zuurstof, die gepaard gaat met warmte en vuurverschijnselen.”

Brand is dus een ongecontroleerde en/of ongewenste reactie met zuurstof, waarbij warmte vrijkomt en vuurverschijnselen waarneembaar zijn.

Een gasvlam onder een frituurpan is geen brand. Wordt het vet echter te heet en vat die vlam, dan is er sprake van een zo geheten vlam in de pan. De vlam in de pan is ongewenst en eventueel oncontroleerbaar, dit is dus wel een brand.

Als een boer zijn weiland afbrandt is er geen spraken van brand, al lijkt dat wel zo te zijn voor een voorbijganger. Dit vuur is namelijk gewenst en (als het goed is) controleerbaar. Mocht de boer de controle over het vuur kwijt raken, spreken we dus weer wel over een brand.


branddriehoek

Hieruit kunnen we drie factoren filteren die voor een verbranding nodig zijn, namelijk:

  • een brandbare stof (brandstof);
  • zuurstof;
  • (ontbrandings)temperatuur (warmte).
  • Deze factoren noemen we verbrandingsfactoren. Met deze factoren kunnen we een branddriehoek maken. Neem je een zijde weg, heb je geen driehoek meer. Zo ook met de verbrandingsfactoren, neem je één of meerdere factoren weg dan is er geen verbranding meer mogelijk.