Welkom Wat is brand? Blusprincipe Blustoestellen Preventie Weet te handelen Contact naar beginpagina emeester.net  
  Defenities Brandklassen Elektriciteit Factoren

Wat is Brand?
Brandklassen


Niet iedere brand is hetzelfde. Dat komt door de vele factoren die meespelen naast het verbrandingsproces. Binnen – Buiten, Regen – Droog, Grote ruimte – Kleine ruimte. Om maar een paar simpele zaken te noemen.

Maar het kan nog veel simpeler. Wat voor stof gaat een verbrandingsreactie aan? Is het een vaste stof, een vloeistof of een gas?

De aggregatietoestand van de stof speelt een grote rol in de keuze van de blusstof en blustactiek. Met aggregatietoestand bedoelen we de onder meer van de temperatuur afhangende consistentietoestand van een stof (te weten; vast, vloeibaar of gasvormig). Voor de brandweer is de temperatuur van 15° Celsius (kamertemperatuur) van toepassing.

Afhankelijk van die aggregatietoestand wordt een brand in vier verschillende brandklassen onderverdeeld.

pictogram brandklasse A

Brandklasse A is voor vaste stof branden.
Voorbeelden van vaste stoffen: steenkool, hout, katoen etc.

pictogram brandklasse B

Brandklasse B is voor vloeistofbranden.
Voorbeelden van vloeistoffen: olie, diesel, benzine, spiritus.

pictogram brandklasse C

Brandklasse C is voor gas branden.
Voorbeelden van gassen: aardgas, propaan, butaan.

pictogram brandklasse D

Brandklasse D is voor metaalbranden.
Voorbeelden van metalen: staal, aluminium, magnesium.

Brandklasse A is nog onder te verdelen in twee stadia: het vlammenstadium en het gloeistadium. Een vaste stof zal eerst vlamverschijnselen tonen maar na een paar minuten doven deze en zal de stof gloeien. Kijk naar de openhaard; eerst zijn er vlammenzichtbaar, vervolgens worden de vlammen minder en wordt er steeds meer een gloed zichtbaar, daarna zullen de vlammen geheel verdwijnen is enkel nog een gloed waarneembaar.

Metalen zijn vaste stoffen, broom en kwik uitgezonderd. Maar de verschillen tussen metaalbranden en vaste stof branden zijn dusdanig dat ze een eigen brandklasse hebben.

Op blustoestellen staat met één of meerdere pictogrammen aangegeven voor welke brandklasse de blusstof geschikt is.

Kijk uit met het gebruik van blusstoffen die niet geschikt zijn voor de te blussen soort brand! Het blusresultaat is onvoldoende, kans op herontsteking. Of erger de blusstof wakkert het vuur juist aan!

Een koolzuursneeuwblusser gebruiken met een klasse A brand kan wel, maar er moet een tweede blusstof, bijvoorbeeld water, worden gebruikt om de blussing te voltooien.