Welkom Wat is brand? Blusprincipe Blustoestellen Preventie Weet te handelen Contact naar beginpagina emeester.net  
  Brandmeester Webmaster Vrijwaringsclausule

Vrijwaringsclausule


De beheerder van Brandmeester kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van brand. Ook niet indien u alle adviezen op deze site heeft opgevolgd. Onze adviezen zijn er om de kans op brand zo klein mogelijk te houden, niet om brand uit te sluiten.

Uw alertheid en gezond verstand zijn de laatste essentiële factoren om de overgebleven (kleine) kans op brand zo klein mogelijk te houden.

Adviezen zijn vrij om te geven en men is vrij om ze op te volgen. De hier gegeven adviezen hebben slechts betrekking op interne factoren. Externe factoren, zoals natuurgeweld of objecten die op welke wijze ook in botsing komen met uw woon- en/of werkomgeving kan onmogelijk in worden voorzien.