Welkom Wat is brand? Blusprincipe Blustoestellen Preventie Weet te handelen Contact naar beginpagina emeester.net  
  Geboden & verboden Behandeling brandwonden Blussen van personen

Weet te handelen
Blussen van een in brand staand slachtoffer


De als eerste te verrichten handeling bij behandeling van brandwonden is het weg nemen van de oorzaak. Meestal is de oorzaak al verdwenen als een hulpverlener te maken krijgt met brandwondenslachtoffers. Maar het kan heel goed zijn dat een slachtoffer nog in de brand staat.

Het slachtoffer moet zo snel mogelijk op de grond gaan liggen. Doet het slachtoffer dit niet uit zichzelf, zal hij "met gepaste harde hand" tegen de grond gewerkt moeten worden. De vlammen moeten bij voorkeur worden gedoofd door water over het slachtoffer te gieten.

Benzine is niet met water te blussen, maar kleding die door benzine in brand is geraakt kan wel met water worden geblust.

Als er geen water bij de hand is, moet hij in stevig in een deken, jas, kleed of gordijn (liefst van wol) worden gewikkeld. Gebruik nooit synthetische stoffen of isoleringdeken.

Let altijd op de eigen veiligheid! Blijf vrij van het vuur en voorkom inademen van rook of hete gassen.

Houdt het hoofd van het slachtoffer vrij. Sluit de deken o.i.d. eerst om de hals, zo wordt voorkomen dat vuur en rook bij het gezicht van het slachtoffer komt.

Werk vanaf het gezicht naar de voeten. Inademing van rook of hete gassen kan ernstige (levensbedreigend) beschadiging aan de luchtweg veroorzaken.


Als er geen materiaal aanwezig is om het slachtoffer in te wikkelen, zorg er dan voor dat het slachtoffer over de grond gaat rollen.

Als een blustoestel wordt gebruikt om iemand te blussen, moet worden voorkomen dat de blusstof in het gezicht van het slachtoffer komt.

    Als u zelf in brand staat:
  • Ga nooit rennen, dit wakkert het vuur alleen maar aan
  • Probeer kalm te blijven
  • Houdt de adem in
  • Laat u op de grond vallen en rol u zelf om zodat de vlammen doven
  • Als u moet ademen probeer dit zo te doen dat u geen rook of vuur binnen krijgt
laat het slachtoffer rollen

naar boven