Welkom Wat is brand? Blusprincipe Blustoestellen Preventie Weet te handelen Contact naar beginpagina emeester.net  
  Keuze bepalen Poeder Koolzuursneeuw Water Schuim Overzicht

Blustoestellen
Overzicht blusstoffen


We hebben verschillende soorten brandklassen (type branden) en verschillende soorten blusstoffen. Maar welke blusstof is geschikt voor welk type brand? En kan een blusstof juist een onveilige situatie veroorzaken bij een bepaalde brand, of deze verergeren? In de tabel hieronder zijn de antwoorden op deze vragen te vinden.


TOEPASSING BLUSSTOF
WATER SCHUIM ZAND DEKEN CO2 POEDER
ABC BC D
pictorgam brandklasse A vlam stadium goed goed goed kan/mag
pictorgam brandklasse A gloed stadium goed goed goed goed
pictogram brandklasse B fout goed goed goed goed goed
pictogram brandklasse C goed goed
fout fout goed
electriciteit fout kan/magrisico's goedrisico's goed goedrisico's
personen goed kan/mag goed
Legenda

Symbool

goed kan/mag risico's fout

Verklaring


De blusstof is geschikt.

De blustof volstaat, maar altenatieve blusstof(fen) geniet(en) de voorkeur.

In combinatie met een indicatie, bij gebruik van bewuste blusstof zijn risico's en/of extra aandachtspunten van toepassing.

De blusstof is ongeschikt, gebruik van deze blusstof kan de situatie verergeren en/of gevaar opleveren!
Daar waar geen indicatie is gegeven, heeft de blusstof geen (direct) effect op de van toepassing zijnde brand

naar boven