Welkom Wat is brand? Blusprincipe Blustoestellen Preventie Weet te handelen Contact naar beginpagina emeester.net  
  Keuze bepalen Poeder Koolzuursneeuw Water Schuim Overzicht

Blustoestellen
De Koolzuursneeuwblusser


De koolzuursneeuwblusser heeft als blusstof kooldioxide (CO2). De blussende werking berust op verstikking; zuurstof verdrijvend. Daar waar CO2 is kan geen zuurstof (O2) zijn.


Geschikt voor Blussende werking
pictogram brandklasse B

Koolzuursneeuw is geschikt voor vloeistofbranden. En kan in combinatie met een tweede blusstof worden gebruikt bij branden met elektrische installaties.


Atentie

Kooldioxide is niet schadelijk voor de mens, maar ook niet ongevaarlijk. Een concentratie van 5% kooldioxide kan ernstige gevolgen voor ons hebben. De lucht om ons heen bestaat o.a. uit 21% zuurstof. De longen in het menselijk lichaam kunnen enkel zuurstof uit de lucht opnemen als de concentratie van zuurstof groter of gelijk is aan 17%.

Als er een concentratie van 5% kooldioxide in een ruimte aanwezig is betekend dit dat er 21% O2 – 5% CO2 = 16% zuurstof in diezelfde ruimte aanwezig is. Er is wel zuurstof aanwezig, maar onvoldoende. Personen in deze ruimte zullen dus stikken.


Bij het gebruik van 1 koolzuursneeuwblusser in een gesloten ruimte zal dit gevaar geen rol spelen. Maar bij het gebruik van meerdere blussers moet er serieus rekening worden gehouden met dit gevaar.


Koolzuursneeuwblussers zijn zwaar. Dit komt doordat de blusser in wezen een hogedrukcilinder is. De kooldioxide zit onder een druk van 60 bar in de cilinder. Bij kamertemperatuur en samengeperst tot een druk van 60 bar verandert kooldioxide van een gas in een vloeistof.

schematische doorsnede van een koolzuursneeuwblusser

Kooldioxide is als blusstof in vloeibare toestand waardeloos. De blusstof moet gasvormig zijn. De vloeibare kooldioxide moet dus de gelegenheid krijgen om uit te zetten (expanderen) tot een gas. Dit gebeurt in de expansiekoker. Bij deze expansie wordt veel warmte onttrokken, de expansiekoker kan afkoelen tot -80° C.


Atentie
 • Het spreekt daarom voor zich dat een expansiekoker enkel aan de handgreep vastgepakt mag worden.
 • Richt de blusstof nooit naar personen of dieren.
 • De afkoeling is zo sterk dat er witte vlokken zichtbaar zijn, dit is kooldioxide in vaste vorm! Deze dampt heel snel uit.
 • Door de sterke afkoeling kunnen in printplaten van elektrische installaties (micro)scheuren ontstaan.
koolzursneeuwblussers 2 kg. en 5 kg.

Het gebruik van een koolzuursneeuwblusser gaat gepaard met geraas. Er zijn blustoestellen verkrijgbaar met een inhoud van 2 en 5 kilogram.


voordeel Voordelen van CO2 Nadelen van CO2 nadeel
 • niet elektrisch geleidend
 • niet vorst gevoelig
 • weinig tot geen nevenschade
 • niet agressief
 • maar 1½ keer zwaarder dan lucht zodat het snel verwaait
 • bij grote hoeveelheden verstikkend voor mens en dier
 • geen indringend vermogen; daarom ongeschikt voor brandklasse A
 • opslag in zware cilinders; moeilijk hanteerbaar voor kleinere personen


naar boven