Welkom Wat is brand? Blusprincipe Blustoestellen Preventie Weet te handelen Contact naar beginpagina emeester.net  
  Keuze bepalen Poeder Koolzuursneeuw Water Schuim Overzicht

Blustoestellen
Keuze bepalen


Het is een onmogelijkheid om alle risico’s buiten te sluiten. Het creëren van een 100% brandveilige leef- of werkruimte is dan ook een utopie. Het risico kan wel verkleind worden, door het toepassen van geldende voorschriften en het gebruik van gezond verstand.

Mocht er dan toch brand komen, zal deze geblust moeten worden. Maar met wat?


Naast verschillende soorten blustoestellen zijn deze ook nog met vershillende inhoud per soort op de markt. Op het etiket/opschrift staat de bluscapaciteit van het toestel vermeld. De keuze voor het soort blustoestel wordt bepaald door twee afwegingen:

  • een tactische afweging;
  • een persoonlijke afweging.
  • Tactische afweging is een rationele keuze. Welke brandklasse kan in de leef- of werkomgeving ontstaan? Het spreekt voor zich om een blustoestel aan te schaffen die geschikt is voor die brandklasse(n) en daarvoor de benodigde hoeveelheid.

    Een persoonlijke afweging is een emotionele keuze. Welk voordeel van een blustoestel/blusstof weegt zwaarder en welk nadeel minder. Deze afweging is voor iedereen verschillend.

    Vele soorten en vele maten blussers