Welkom Wat is brand? Blusprincipe Blustoestellen Preventie Weet te handelen Contact naar beginpagina emeester.net  
 

Blusprincipe


Kijkend naar de eerder genoemde branddriehoek, kan ook al worden bedacht hoe een brand geblust kan worden. Want in wezen is blussen niets minder dan één of meerdere brandfactoren wegnemen.


brandstof wegnemen uit branddriehoek

Brandstof wegnemen; afdekken of afsluiten. Bij brandende benzine op het wegdek kan bijvoorbeeld schuim gelegd worden, de schuimlaag drijft op de benzine en zo wordt de brandstof afgedekt. Bij een gasbrand kan de gaskraan worden dicht gedraaid. De gastoevoer wordt gestopt en de gasbrand dooft.

zuurstof wegnemen uit branddriehoek

Zuurstof wegnemen; verstikken. Door een zuurstofverdrijvende blusstof te gebruiken wordt de brand verstikt. Geen zuurstof geen reactie ergo; geen verbranding.

warmte wegnemen uit branddriehoek

Temperatuur wegnemen; afkoelen. Een blusstof met een goede warmteopnamecapaciteit kan de temperatuur van een brand snel verlagen. Als de temperatuur onder de zelfontbrandingstemperatuur komt kan de brand zichzelf moeilijk in stand houden. Komt de temperatuur onder het vlampunt is het snel gedaan met het vuur.

Naast de branddriehoek zijn er nog twee manieren om een blussing uit te voeren. We kijken dan naar andere processen die spelen bij een verbranding. Dit is de mengverhouding, de kettingreactie en een reactieversneller.

mengverhouding be´nvloeden in brandvijfhoek

Door de mengverhouding te beïnvloeden kan een brand geblust worden. Een brande bak met spiritus in brand staat kan geblust worden door de spiritus te verdunnen. Spiritus is een alcohol. Alcohol is oplosbaar in water, door voorzichtig water toe te voegen wordt de concentratie spiritus steeds lager tot het punt dat de brand door de lage concentratie brandstof zichzelf niet meer in stand kan houden. Gevolg het vuur dooft. Pas wel op: alle verbrandingsfactoren zijn nog steeds aanwezig!

Het tegengaan van de kettingreactie. Door een blusstof te gebruiken die de reactie negatief be´nvloedt, een negatieve katalysator, wordt de verbrandingsreactie verstoord. Uiteindelijk zal er geen reactie plaatsvinden tussen de brandstof en het zuurstof. Geen reactie, geen verbranding en de blussing is een feit. Ook hier zijn alle verbrandingsfactoren na de blussing aanwezig, wees alert op een mogelijke herontsteking!